Вие сте тук: Начало / Kлиентите за нас / Издателство ВББ

Издателство ВББ

  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Издателство ВББ

Издателство БЯЛО БРАТСТВО е създадено през 1994 година от Духовно общество БЯЛО БРАТСТВО и е наследник на издателската му дейност до 1944 г.

Основната дейност на Издателството е подготовка и разпространение на Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944 ) на български и чужди езици.

Има съвместни издания с издателство "Захарий Стоянов"; университетско издателство "СВ. Климент Охридски"; народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"


ДО ДИРЕКТОРА НА ПК „Д. БЛАГОЕВ” ООД,  С О Ф И Я

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О      П И С М ОУВАЖАМИ Г-Н ПЕТКОВ,

От името на нашата редакционна колегия изказваме нашата сърдечна благодарност за сътрудничеството си с Полиграфическия комбинат „Д. Благоев”. Вашият професионализъм е безспорен! Определението „полиграфически” е не само име, то е запазена марка, защото при вас действително можем да осъществим всички начини за печатно размножаване на текстове и илюстрации, при това те напълно отговарят на предизвикателствата на развиващия се технически прогрес в световен мащаб. Но не само това – работата с Вас и Вашите сътрудници ни носи удовлетвореност и спокойствие, защото тя е основана на взаимно уважение и сърдечно разбирателство.

Вече 56 години Полиграфическия комбинат е водещата институция в българската печатна индустрия. Пожелаваме ви устойчивост и успехи и занапред. Дерзайте!

18 януари 2010 г. ИЗДАТЕЛСТВО „ВББ” ЕООД СОФИЯ


Афродита Пеева

Управител

Други наши клиенти

назад
напред
Запитване за цена

Моята книга "Властта на хората - новия маркетинг" беше публикувана на английски. Специални благодарности на преводаческа агенция "Софита", Socialble!, Диана Бойчева и полиграфически комбинат "Димитър Благоев"!

Авторът във...

Пламен Русев
e-Academy