• Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Може ли производството на книги да бъде еко?

Вече сме част и от Зелeния Кръг. Създаден от cписание „Мениджър”, той включва българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

С преместването си и построяването на нова сграда през 2009 година Полиграфически комбинат “Димитър Благоев” се ангажира да следва политика на устойчиво развитие с отговорност към околната среда - чрез фокус върху използване на енергията от възобновяеми източници, подобряване на качеството на въздуха, разделно събиране и рециклиране на отпадъците, намаляване на вредните емисии от транспорт. 

Освен това за всички книги изпълнени от материали, призведени с био енергия, от рециклирани суровини и чрез алтернативни методи, полиграфически комбинат "Димитър Благоев" поема ангжимент да отдели 3% от стойността на поръчката в своеобразен еко-фонд. Събраните пари, ще използваме, за да засадим дървета заедно с вас, нашите клиенти.

Повече за това което постигнахме за 2 години прочете в прикачения файл.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Запитване за цена

Моята книга "Властта на хората - новия маркетинг" беше публикувана на английски. Специални благодарности на преводаческа агенция "Софита", Socialble!, Диана Бойчева и полиграфически комбинат "Димитър Благоев"!

Авторът във...

Пламен Русев
e-Academy