• Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Да помогнем на природата заедно!

Годишен доклад за 2011г.

Представяме ви пълния отчет за проведените от полиграфически комбинат "Димитър Благоев" политики за устойчиво развитие и опазване на природните ресурси. 

2011г. беше повече от успешна за организацията. Комбинатът отбеляза увеличение на обема на оборота с 48%. Добрите резултати поставиха сериозни предизвикателства пред запазването на постигнатите успехи по отношение на околната среда. Въпреки това при някои от показателите резултатите са повече от добри.

Намалихме с 47% разхода си на вода, а увеличихме с 38% количеството на предадените за рециклиране, балирани,  депонирани и оползотворени отпадъци от хартия и картонени опаковки спрямо 2010г.

При количеството употребени други ресурси отчитаме увеличение, което неизменно се дължи на повишената активност на преприятието. 

Разгледайте целия документ за повече и по-подробни данни.

Запитване за цена

Моята книга "Властта на хората - новия маркетинг" беше публикувана на английски. Специални благодарности на преводаческа агенция "Софита", Socialble!, Диана Бойчева и полиграфически комбинат "Димитър Благоев"!

Авторът във...

Пламен Русев
e-Academy