rss
 • Намали размера на текста
 • Нормален размер
 • Увеличи размера на текста
25.05.2011

Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" стана част от Зелeния кръг

С преместването си и построяването на нова сграда през 2009 година, полиграфически комбинат "Димитър Благоев" се ангажира да следва политика на устойчиво развитие с отговорност към околната среда. Ангажиментите, които сме поели и следваме неотклонно, са за намаляване на използваните енергийни ресурси, разделно събиране и рециклиране на производствените отпадъци, както и намаляването на отпадъците като цяло на годишна база. За да постигаме своите ангажименти, ние изпълняваме 5-годишна програма за устойчиво развитие.

Вече сме част и от Зеления Кръг. Създаден от списание „Мениджър” и Globul, той включва българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Ангажиментите, които поехме и които изпълняваме всеки ден в производствените и управленските си процеси са няколко:

 • Поемаме ангажимент за ограничение на консумацията на енергия от невъзобновяеми енергийни източници. Отоплението и климатизацията на цялата сграда се осъществява чрез система от термопомпи и собствен водоизточник.
 • Поемаме ангажимент за подобряване качеството на въздуха в производствените помещения. Отвеждането на хартиените отпадъци, от производствените процеси, в това число хартиен прах, става чрез централизирана система, работеща със сгъстен въздух.
 • Поемаме ангажимент за намаляване на производствените отпадъци. Събираме разделно 8 вида производствени отпадъци, сред които хартия, платмаси, алуминий, отработени масла, луминисцентни лампи и др. Извозваме отпадъците със собствен транспорт към фирмите за рециклиране, с които имаме договори за изкупуване.
 • С грижа за природата, ние в Полиграфически комбинат "Димитър Благоев", подехме инициатива за повишаване на вниманието на издателския бизнес към проблемите на околната среда. Предлагаме на своите клиенти списък от материали произведени с био енергия, от рециклирани суровини и чрез алтернативни методи, от най- съвременните заводи в Европа. При изработка на продукти от тези материали, Полиграфически комбинат, поема ангжимент да отдели 3% от стойността на поръчката в своеобразен еко-фонд. Събраните пари, ще използваме, за да засадим дървета заедно с вас, нашите клиенти.
 • Поемаме ангажимент за намаляване на вредните емисии от транспортни разходи като за целта: Предлагаме все повече дистанционни услуги, които позволяват контрол над производствения процес от страна на клиентите без необходимостта да идват на място. Предлагаме възможност за дистрибуция на книгите директно от склад на Книжна борса ИСКЪР.
 • Поемаме ангажимент за популяризирането на електронните книги сред издателствата в България. Смятаме, че електронните книги са една от екологичните перспективи за развитие на книгоиздаването. За целта създаохме БГкнига ЕАД - дружество фокусирано върху развитието на пазара на електронни книги в България.
 • Нов Производствен Директор на Полиграфически Комбинат "Димитър Благоев".
  Научи повече
  26.06.2014
 • "Шах-Наме: Книга за Царете" е носител на наградата "Бронзов лъв" за 2012
  Научи повече
  11.12.2012
 • Как се печата книга?
  Научи повече
  01.11.2012
 • "Властта на хората - новият маркетинг" е най-добра нехудожествена българска книга на годината
  Научи повече
  29.06.2012
 • ВЕЧНАТА КНИГА
  Научи повече
  26.01.2012
 • Книги на MAX
  Научи повече
  26.01.2012
Запитване за цена

Моята книга "Властта на хората - новия маркетинг" беше публикувана на английски. Специални благодарности на преводаческа агенция "Софита", Socialble!, Диана Бойчева и полиграфически комбинат "Димитър Благоев"!

Авторът във...

Пламен Русев
e-Academy